Mest positiva effekter när avdelning stängde

När den reumatologiska slutenvårdsavdelningen på Falu lasarett tvingades stänga på grund av personalbrist blev oron stor. Men i stället föddes en ny vårdform som visat sig ha positiva effekter.