Nedfrysning kan förlänga transplantationsfönster

Genom att frysa ner organ från donatorer hoppas forskare kunna förlänga tiden  organet hålls intakt utanför kroppen.