”Är du inte tyst får du ingen medicin”

En anställd på Södertälje sjukhus omplaceras efter att en patient filmat det ohövliga bemötandet.