Remiss kan krävas för adhd-utredning

Region Gävleborg vill upphäva valfriheten och införa remisstvång för adhd-utredningar och andra neuropsykiatriska tillstånd.